Szakorvosi Alapítvány

A XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány

Az alapítvány önálló, független civil szervezet, melynek célja:

  • A Budapest XVI. kerület szakorvosi ellátása szinten tartásának és javításának támogatása.
  • A Budapest XVI. kerületi szakorvosok továbbképzésének támogatása.
  • A szakorvosi ellátással kapcsolatos eszközbeszerzések támogatása, az orvosi kutatási eredmények közreadása, a tudományos  ismeretterjesztő, és oktatói munkába történő bevonása, és általa a  szakorvosi munka minőségének elmélyítése.

Az alapítvány 1994-ben alakult, és 1996 óta közhasznú, így jogosult az 1% felhasználására.

Cím: 1163 Budapest Tekla u. 2/C.

Számlaszám: 11716008-20148687

Adószám: 18154960-1-42

Az elmúlt évek során sok dolgozónk kapott anyagi támogatást kongresszusok, tanfolyamok részvételéhez. Szakkönyvek, műszerek, eszközök beszerzésével segítettük az intézmények  dolgozóit. Az Alapítvány létrejötte volt az első lépés a Szakrendelő önállósodása  felé. Az évek során sok intézmény és magánszemély támogatta alapítványunkat. Több évben előfordult, hogy 1 millió forint feletti összegből gazdálkodott az alapítvány. Az eltelt időszakban több mint 10 millió forintot fordítottunk a szakorvosi ellátás minőségének javítására. Ez nem jöhetett volna létre a kerület Polgárai nem támogatták volna  céljainkat.
Köszönet érte és továbbra is várjuk önzetlen segítségüket!

Dr. Tót Éva
kuratórium elnöke

Az alapítvány 2018 évi működésével kapcsolatos beszámolói az alábbi linkek alatt érhetőek el:

Alapítvány kiegészítő melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló

Közlemény átutalt összeg felhasználásáról