Addiktológia

Előjegyzés szükséges:
Telefon: +36 20 669 2085
Orvosszakmai kérdésekben, telefonos konzultációs időszakban hívható telefonszám:
+36 20 669 2085
Rendelés helye:1165 Budapest, Baross Gábor utca 51.
BeutalóNem szükséges

Általános tájékoztató 

A TÁMASZ (Területi Általános Megelőző Addiktológiai Szakgondozó) szenvedélybetegek számára nyújt járóbeteg szakellátást.

Az addiktológia szenvedélybetegségekkel foglalkozik, melyek spektruma meglehetősen széles, kategóriái:

 • kémiai (pszichoaktív) szer által kiváltott addikciók: alkohol-, kábítószer-, gyógyszerfüggés, dohányzás
 • viselkedési (magatartási) addikciók

A szerhasználat hatásai az egyén személyiségére, viselkedésre

A szer utáni vágy elsődleges meghatározójává válik az érintett egyén mindennapjainak.

A személy a rendszeres szerhasználat vagy kóros viselkedés következtében a környezetét rendkívüli módon megterheli, magatartása hosszú távon megváltozik, kontrollfunkciói csökkenek, személyisége átalakul. A hangulat gyakran instabillá válik.

Amennyiben a szenvedélybetegség mellett valakinek egyéb pszichiátriai betegsége van, a gyógyító team felkészült annak terápiás megoldására is.

Igény és szükség szerint szívesen működünk együtt pácienseink szociális partnereivel, egyéb segítő területek munkatársaival (családsegítő szolgálat, háziorvos, kórházi osztályok, stb.).

Kapcsolatot tartunk különböző hatóságokkal, rehabilitációs centrumokkal.

A minél eredményesebb munkavégzés érdekében a multidiszciplináris team-munka megvalósítására törekszünk.

Alapvetően fontos szempont számunkra a korai felismerés és mielőbbi hatékony intervenció.

A minél komplexebb ellátás nyújtása érdekében fontosnak tarjuk tevékenységeink folyamatos bővítését. Arra törekszünk, hogy magas színvonalú szolgáltatást biztosítsunk a problémájukkal hozzánk fordulók számára.

A rendelést Dr. Soós Éva pszichiáter-addiktológus szakorvos vezeti, munkáját és a betegek gyógyulását Szász Orsolya klinikai szakpszichológus és szakdolgozó segíti.

Dolgozóinkat köti az orvosi titoktartás, a kezelésben részt vevő kliensek adatai kiemelten védettek.

A segítségnyújtás lehetőségei, szolgáltatásaink

 • korszerű gyógyszeres kezelés (megvonást és sóvárgást csökkentő)
 • egyéb egészségkárosodás, szövődmények esetén különböző vizsgálatokra utalás, szakorvosi konzílium kérése
 • lehetőség van fekvőbeteg osztályra történő beutalásra, illetve rehabilitációs intézetek felé irányításra (pl. állapot–rosszabbodás esetén)
 • pszichoterápiás ellátás
 • állapotfelmérés, pszichodiagnosztika
 • egyéni- és családkonzultáció
 • elterelés

Pszichoszociális és egészségügyi ártalomcsökkentés

Munkamódszerünk lényeges részét képezi az ártalomcsökkentés szemlélete, mely magában foglalja az egyénre szabott, a kliens valós szükségleteihez, igényeihez, képességeihez és lehetőségeihez igazodó, probléma-orientált ellátást.

Pszichoedukáció

Az edukáció hozzájárul ahhoz, hogy az érintett emberek és családok jobban megértsék betegségük egyes időszakait, pontos ismereteket szerezzenek annak lefolyásáról, hatásairól. Ezáltal javulhat a beteg és családtagjai közötti kommunikáció, valamint a gyógyszeres kezelés hatékonysága.

Lényeges törekvésünk a visszaesések megelőzése. Figyelmet fordítunk arra, hogy a segítséget kérő kliens és hozzátartozója megismerje a betegség természetét, a visszaesés korai figyelmeztető jeleit, a megelőzés lehetőségeit, a lehetséges gyógyító eljárásokat, a család és páciens együttműködésének jelentőségét. A korszerű, széleskörű ismeretek segítik a megfelelő compliance kialakulását és az állapotrosszabbodás kivédését.

A gondozási tevékenység feladata, legfontosabb célkitűzései

 1. motiváció felkeltése, teljesítmény és szociális funkciók fenntartása, illetve reaktiválása
 2. gyógyszerelés hatékonyságának ellenőrzése, mellékhatások minimalizálása
 3. a család bevonása, melynek révén lehetővé válik a többoldalú problémamegoldás
 4. beteg és családja együttműködésének fenntartása, a környezet magatartásának formálása
 5. egyensúly megtartása, esetleges relapszus korai tüneteinek észlelése, a fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezés lehetséges elkerülése
 6. a beteg folyamatos pszichés vezetése
 7. krízishelyzetben való segítés
 8. a beteg szociális támogatása terápiás célok érdekében
 9. életminőség javítása
 10. a beteg állapotának nyomon követése, folyamatos figyelemmel kísérése

Hosszú távú, sikeres együttműködés során a beteg képes elsajátítani a gyógyuláshoz szükséges viselkedési mintákat, a megfelelő magatartás követését.

ELTERELÉSI PROGRAM (büntetőeljárás alternatívája)

Lehetőség van a kábítószerrel való visszaélés bizonyos elkövetői számára a büntetés elkerülésére.

Az elterelés önkéntes alapon működik, tehát az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e a részvételt.

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján hazánkban az illegális kábítószerekkel kapcsolatos minden magatartás bűncselekmény: drog termesztése, előállítása, használata, megszerzése és tartása, átadása, kereskedése.

Az elterelésre jelentkező kliens ügyészi határozat vagy rendőrségi ügyirat birtokában jelentkezik.

A Btk. határozza meg azokat az eseteket, amikor nem büntethető az eljárás alá vont személy, feltéve, ha vállalja, hogy legalább 6 hónapig tartó folyamatos, a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben (kábítószer-függők esetén), illetve kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson (alkalmi droghasználók esetén) vesz részt, és ezt okirattal igazolja az elsőfokú ítélet meghozataláig. A kezelésen való részvételt követően – amit az elterelést végző intézmény igazol –, az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség) lezárja az esetet.

Előjegyzés

Előjegyzés szükséges a +36 20 669 2085-ös telefonszámon, de figyelembe vesszük az érkezési sorrendet is. Amennyiben a vizsgálat elvégzése szakmailag sürgősséggel indokolt, az illető pácienst soron kívül látjuk el. Pszichológusunk előre egyeztetett időpontban fogadja klienseit.

Szolgáltatásaink beutaló nélkül is igénybe vehetők.

Rendelési idő:

NévHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Dr. Sós Éva
12:00-18:3007:00-14:00
Telefonos konzultáció
18:30-19:00
Szakrendeléssel kapcsolatos,
aktuális információ:

Sürgősség

Sürgős ellátási igény esetén: rendelési időben a +36/20 669 2085-ös telefonszámon érdeklődjön a lehetőségekről, rendelési időn kívül a területileg illetékes sürgősségi osztályokat vehetik igénybe.

Szabadság információk:

Orvosaink szabadságáról az alábbi ablakokban található naptárakban tájékozódhat. A szabadságos napok piros háttérrel jelennek meg, ezeken a napokon szakorvosunk nem rendel. A megjelenített hónapokat a nyilakkal tudja változtatni.

dr. Sós Éva