Üdvözli Önt a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Rendelési idők: H-P: 8:00-20:00 - Tel: +36 1 401-1300 - Email: elojegyzes[kukac]szakrendelo16.hu

Felnőtt háziorvosi szolgálat

Az alapellátásban dolgozó orvosok és munkatársaik az egészségügyi ellátó rendszer mindenesei. Ismerniük kell az orvostudomány, a szociális szolgáltató rendszer minden szeletét, és a hozzájuk tartozó törvényeket.

Szerepük nem csak hagyományosan a gyógyítás. Munkájuk során a hozzájuk tartozó alapellátási egység, vagyis ismertebb nevén a háziorvosi körzet minden, életmódbeli és betegségi gyakran családi problémáival foglalkozni kell.

Munkájukat a rendeléseken, a betegek lakásán, a környezetükben észlelhető megoldásra váró problémákkal együttesen jelentkező gyógyító, gondozó és megelőző feladatok határozzák meg.

A háziorvosa jut eszébe először a betegnek, amikor a betegség bármilyen tünetét észleli magán, mert a kapcsolat vele, vagy családjával, környezetével mindennapos. A háziorvosától várja testi, lelki, szociális problémáinak lehetőség szerinti megoldását, vagy annak az útnak a megjelölését, amelyen az elindítható.

Felnőtt háziorvosi szolgálat

A háziorvos megfelel ennek a kihívásnak, mert képzettsége, tapasztalata, átfogja mindazokat az ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy meggyógyítsa a hozzá fordulót. Amikor a megbetegedés tünetei meghaladják lehetőségeit, feladata a megfelelő szakorvosokhoz, kórházakhoz, klinikákhoz irányítani betegeit.

Az ember életében az egészség és a betegség nem mindig különül el élesen. A már észlelhető betegségek csak a jéghegy csúcsát jelentik, a hozzávezető út gyakran évtizedekbe telik. A háziorvos feladata, hogy tájékoztasson minden egészségét épnek érző embert arról, hogy annak megőrzése milyen szűrési, életmódbeli, szociális utakon érhető el. Meg kell győznie azokat is, akik egészségüket épnek érzik, de, egészségkárosító életmódot folytatnak, várható idült megbetegedéseik milyen következményekkel járnak. Népegészségügyi feladatai közé tartozik a lakosság egészségét őrző járványügyi, szűrési, közegészségügyi feladatok elvégzése is.

Az alapellátás területén szabad orvosválasztás van, a biztosítottak szabadon választhatnak háziorvost, azzal a megkötéssel, hogy az orvosnak csak a körzetébe tartozó betegeket kötelessége fogadni, a körzeten kívüli betegek befogadásáról mérlegelés alapján dönthet. Döntésekor saját körzetének nagyságát, az ellátott páciensek számát, illetve a jelentkező lakóhelyének körzettől mért távolságát veszi figyelembe az orvos. Kerületünkben nem jellemző, hogy a kerületi lakcímmel rendelkező lakosokat ne fogadná valamelyik háziorvos. A bejelentkezéshez, függetlenül attól, hogy van-e már orvosa vagy sem, nincs szüksége semmilyen dokumentumra, csak személyi igazolványával, lakcímkártyájával, TAJ kártyájával és – ha van – jogosítványával keresse fel a választott háziorvost, a további szükséges adminisztrációt az orvos végzi el.

A rendeléseken a háziorvosok kötelesek előjegyzés alapján is fogadni a betegeket, ennek részleteiről érdeklődjön választott orvosától, mivel mindenki saját maga határozza meg az előjegyzés vezetésének módját.

Ha orvosi értelemben sürgős szükség (életveszély, tartós egészségkárosodás veszélye) esete áll fenn, a mentőket (112 vagy 104) vagy az orvosi ügyeletet hívja, ha ezt Ön nem tartja szükségesnek, vagy nem tudja ezt megítélni, keresheti háziorvosát is telefonon vagy a rendelőjében.

Minden más nem sürgős, egészségügyi segítséget igénylő esetben (gyógyítás, megelőzés, gondozás, adminisztratív ügyek) a háziorvos illetékes, a lenti telefonos, e-mailes elérhetőségeken, illetve rendelőjében keresse.
Saját háziorvosa  távolléte  esetén a praxis  pácienseit a feltüntetett  helyettes háziorvos  látja  el saját  rendelési  idejében  és  helyén.  Amennyiben  háziorvosa távolléte esetén szüksége van háziorvosi ellátásra kérjük  a helyettes háziorvost keresse. 

A kerületünkben működő háziorvosi praxisok önállóan, vállalkozási formában működnek, szakmai tevékenységük ellenőrzésére a XIV. Kerületi Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya (a korábbi illetékes ÁNTSZ, cím: XIV. ker. 1148 Bp., Bánki Donát park 12/f) és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, a korábbi OEP, ügyfélszolgálat cím: XIII. ker. 1139 Bp., Teve utca 1/c.) jogosult. Amennyiben az ellátásával kapcsolatban problémája van, javasoljuk, hogy elsősorban háziorvosával próbálja megtisztázni panaszát. Ha ez nem vezet eredményre, akkor forduljon  betegjogi képviselőjéhez, Lengyel Ingridhez , illetve az előbbi szervezetekhez. Kifogásaival természetesen megkeresheti a XVI. Kerület Önkormányzatát is.

A háziorvosok rendelési idejéről az alábbiakban tájékozódhat telephelyenkénti bontásban:

Az egyes, alapellátási praxisok területi ellátási kötelezettségéről, ”a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt fogorvosi, gyermek fogorvosi és területi védőnői körzetek meghatározásáról” tájékozódhat.

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.

Háziorvos neveHétfő
KeddSzerdaCsütörtökPáros péntekPáratlan péntekElérhetőség
Dr. Höhn László
V. körzet
Helyettes:
Dr. Laczkó-Dávid Zsófia
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:00DE+DU+36-1-920-13-43
+36 20 227 55 50
Dr. Laczkó-Dávid Zsófia
IV. körzet
Helyettes:
Dr. Höhn László
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-12:00
és
16:00-20:00
+36-1-920-13-43
Rendeléssel kapcsolatos,
aktuális információ:

Háziorvosa távollétéről az alábbi ablakokban található naptárakban tájékozódhat. A bejegyzett távolléti napok piros háttérrel jelennek meg, ezeken a napokon háziorvosa nem rendel. A megjelenített hónapokat a nyilakkal tudja változtatni.

Dr. Höhn LászlóDr. Laczkó-Dávid Zsófia

1162 Budapest, Csömöri út 177.

Háziorvos neveHétfő
KeddSzerdaCsütörtökPáros péntekPáratlan péntekElérhetőség
Dr. Kiss Helga
XVIII. körzet
a feladatot ellátja:
dr. Paulik Mária
Helyettes:
Dr. Debreceni Rita
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:00+36-1-405-20-21
+36 30 518 5718
Email: paulikmar@gmail.com
2021. december 01-től
Dr. Móri Teréz Júlia
XXII. körzet
Helyettes:
Dr. Móri Erzsébet
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-12:0016:00-20:00+36-1-405-20-19
Email: erecept.drmori.terez@gmail.com
Dr. Mészáros Éva
XX. körzet
Helyettes: dr. Paulik Mária
vagy dr. Tóth Péter
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:00+36-1-405-59-78
+36 70 664 0327
Email: meszarosrecept@gmail.com
Dr. Móri Erzsébet
XIX. körzet
Helyettes:
Dr. Móri Teréz Júlia
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:00+36-1-402-48-81
+36 70 201 5662
Dr. Tóth Péter
XXI. körzet
Helyettes:
Dr. Debreceni Rita
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:00+36-1-402-40-93
+36 70 213 9020
Email: ereceptigenyles@gmail.com
Rendeléssel kapcsolatos,
aktuális információ:

Háziorvosa távollétéről az alábbi ablakokban található naptárakban tájékozódhat. A bejegyzett távolléti napok piros háttérrel jelennek meg, ezeken a napokon háziorvosa nem rendel. A megjelenített hónapokat a nyilakkal tudja változtatni.

Dr. Kiss HelgaDr. Mészáros ÉvaDr. Móri ErzsébetDr. Móri Teréz JúliaDr. Tóth Péter

1162 Budapest, Délceg utca 33.

Háziorvos neveHétfő
KeddSzerdaCsütörtökPáros péntekPáratlan péntekElérhetőség
Dr. Juhász Krisztina
I. körzet
Helyettes:
Dr. Patkó Katalin
08:00-12:0015:00-19:0008:00-12:0015:00-19:0010:00-12:0010:00-12:00+36-1-920-1406
+36-30-326-9864
Email: drjuhaszbp16@gmail.com
Dr. Patkó Katalin
II. körzet
Helyettes:
Dr. Juhász Krisztina
15:00-19:0008:00-12:0015:00-19:0008:00-12:0008:00-10:0008:00-10:00+36-1-409-12-81
+36 30 503 50 61
Email: drpatkorecept@gmail.com
Dr. Zoltai Erika
III. körzet
Helyettes:
Dr. Juhász Krisztina
Dr. Patkó Katalin
08:00-12:0015:00-19:0008:00-12:0015:00-19:0008:00-12:0008:00-12:00+36-1-409-57-11
+36 20 310 03 78
Email: dr.zoltaierika@gmail.com
Rendeléssel kapcsolatos,
aktuális információ:

Háziorvosa távollétéről az alábbi ablakokban található naptárakban tájékozódhat. A bejegyzett távolléti napok piros háttérrel jelennek meg, ezeken a napokon háziorvosa nem rendel. A megjelenített hónapokat a nyilakkal tudja változtatni.

Dr. Juhász KrisztinaDr. Patkó KatalinDr. Zoltai Erika

1165 Budapest, Géza utca 55.

Háziorvos neveHétfő
KeddSzerdaCsütörtökPéntekElérhetőség
Dr. Kiss Melinda
IX. körzet
Helyettes:
Dr. Miltényi Beáta
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-12:00+36-1-609-60-00
+36 70 772 26 33
Email: drmelindakiss@gmail.com
Dr. Miltényi Beáta
VI. körzet
Helyettes:
Dr. Kiss Melinda
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:00+36-1-609-60-00
+36 70 599 74 08
Email: drmiltenyibea@gmail.com
Rendeléssel kapcsolatos,
aktuális információ:

Háziorvosa távollétéről az alábbi ablakokban található naptárakban tájékozódhat. A bejegyzett távolléti napok piros háttérrel jelennek meg, ezeken a napokon háziorvosa nem rendel. A megjelenített hónapokat a nyilakkal tudja változtatni.

Dr. Kiss MelindaDr. Miltényi Beáta

1161 Budapest, Hősök tere 7-8.

Központi telefonszám: +36-1-405-76-88

Háziorvos neveHétfő
KeddSzerdaCsütörtökPáros
péntek
Páratlan
péntek
Elérhetőség
Dr. Bertalan Ildikó
XXV. körzet
Helyettes:
Dr. Kiss Zsuzsanna
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-
12:00
16:00-
20:00
+36-1-405-79-28
+36 30 564 09 53
Dr. Erdélyi Szilviusz
XXIII. körzet
Helyettes:
Dr. Sík Irén
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0016:00-20:0008:00-
12:00
+36-1-405-65-17
+36 70 605 22 24
Dr. Kiss Zsuzsanna
XXIV. körzet
Helyettes:
Dr. Bertalan Ildikó
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0016:00-
20:00
08:00-
12:00
+36-1-405-79-28
+36 30 44 67 331
Dr. Sík Irén
XXVII. körzet
Helyettes:
Dr. Erdélyi Szilviusz
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-
12:00
16:00-
20:00
+36-1-405-65-17
+36 20 544 93 68
Dr. Tompa Károly
XXVIII. körzet
Helyettes:
Dr. Zubek István
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-
12:00
16:00-
20:00
+36-1-405-77-28
+36 20 346 95 43
Dr. Zubek István
XXVI. körzet
Helyettes:
Dr. Tompa Károly
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0016:00-
20:00
08:00-
12:00
+36-1-405-77-28
+36 30 919 84 49
Rendeléssel kapcsolatos,
aktuális információ:

Háziorvosa távollétéről az alábbi ablakokban található naptárakban tájékozódhat. A bejegyzett távolléti napok piros háttérrel jelennek meg, ezeken a napokon háziorvosa nem rendel. A megjelenített hónapokat a nyilakkal tudja változtatni.

Dr. Bertalan IldikóDr. Erdélyi SzilviuszDr. Kiss Zsuzsanna
Dr. Sík IrénDr. Tompa KárolyDr. Zubek István

1163 Budapest, Hunyadvár utca 43.

Háziorvos neveHétfő
KeddSzerdaCsütörtökPáros péntekPáratlan péntekElérhetőség
Dr. Papp Krisztina
XI. körzet
Helyettes:
Dr. Puskás Tímea
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-12:0016:00-20:00+36-1-407-80-72
+36 20 373 44 01
Email: drpappk@gmail.com
Dr. Puskás Tímea
VIII. körzet
Helyettes:
Dr. Papp Krisztina
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-12:0016:00-20:00+36-1-407-80-71
+36 30 897 52 25
+36 20 416 93 96
Email: drtimea.puskas@gmail.com
Dr. Szabó Melinda
VII. körzet
Helyettes:
Dr. Seres Judith
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:00+36-1-402-16-18
+36 30 164 18 58
Email:
szabom40748@gmail.com
Dr. Seres Judith
X. körzet
Helyettes:
Dr. Szabó Melinda
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0016:00-20:0008:00-12:00+36-1-407-80-71
+36 30 776 9471
Email: sereshaziorvos@gmail.com
Dr. Nagy Attila Ádám
XXXI. körzet
Helyettes:
Dr. Varga Hajnalka Lilla
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:00+36-1-402-12-18
+36 20 505 7603
Email: haziorvos.31@szakrendelo16.hu
Rendeléssel kapcsolatos,
aktuális információ:

Háziorvosa távollétéről az alábbi ablakokban található naptárakban tájékozódhat. A bejegyzett távolléti napok piros háttérrel jelennek meg, ezeken a napokon háziorvosa nem rendel. A megjelenített hónapokat a nyilakkal tudja változtatni.

Dr. Nagy Attila ÁdámDr. Papp KrisztinaDr. Puskás TímeaDr. Seres JudithDr. Szabó Melinda

1163 Budapest, Margit utca 33.

Háziorvos neveHétfő
KeddSzerdaCsütörtökPáros péntekPáratlan péntekElérhetőség
Dr. Bánhegyi Eszter
XII. körzet
Helyettes:
Dr. Pál Ildikó
15:00-19:0008:00-12:0015:00-19:0008:00-12:0008:00-12:0015:00-19:00+36-1-920-16-01
+36 20 245 98 61
Email: drbanhegyieszter@gmail.com
Dr. Becze Ádám
XIII. körzet
Helyettes:
Dr. Hadházi Tibor
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-12:0016:00-20:00+36-1-920-16-04
+36 30 265 6084
Email: rendelod.praxisn@gmail.com
Dr. Jakabffy Julianna
XIV. körzet
Helyettes:
Dr. Zengő Elemér
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0016:00-20:0008:00-12:00+36-1-920-16-00
+36 20 226 66 90
Email: janmargit33@gmail.com
Dr. Pál Ildikó
XVII. körzet
Helyettes:
Dr. Bánhegyi Eszter
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-12:0016:00-20:00+36-1-920-16-02
+36 20 330 62 04
Email: drildi.pal@gmail.com
Dr. Hadházi Tibor
XVI. körzet
Helyettes:
Dr. Becze Ádám
16:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0008:00-12:0016:00-20:00+36-1-920-16-05
+36 70 741 98 80
Email: hadhazidr.margit33@gmail.com és
recept.hadhazidr.margit33@gmail.com
Dr. Zengő
Elemér

XV. körzet
Helyettes:
Dr. Jakabffy Julianna
08:00-12:0016:00-20:0008:00-12:0016:00-20:0016:00-20:0008:00-12:00+36-1-920-16-03
+36 70 595 12 16
Rendeléssel kapcsolatos,
aktuális információ:

Háziorvosa távollétéről az alábbi ablakokban található naptárakban tájékozódhat. A bejegyzett távolléti napok piros háttérrel jelennek meg, ezeken a napokon háziorvosa nem rendel. A megjelenített hónapokat a nyilakkal tudja változtatni.

Dr. Bánhegyi EszterDr. Becze ÁdámDr. Hadházi Tibor
Dr. Jakabffy JuliannaDr. Pál IldikóDr. Zengő Elemér

1164 Budapest, Szabadföld út 18.

Háziorvos neveHétfő
KeddSzerdaCsütörtökPáros péntekPáratlan péntekElérhetőség
Dr. Budai István
XXIX. körzet
Helyettes:
Dr. Varga Hajnalka
14:00-18:0008:30-12:3014:00-18:0008:30-12:3012:00-16:0008:30-12:30+36-1-400-25-57
+36 70 630 41 06
E-mail:
budaidoktor.rendelo@gmail.com
Dr. Varga János
Dr. Varga Hajnalka
XXX. körzet
Helyettes:
Dr. Budai István
08:30-12:3014:00-18:0008:30-12:3014:00-18:0008:30-12:3012:00-16:00+36-1-400-25-57
+36 30 857 2973
Email: cinkota.rendelo@gmail.com
Rendeléssel kapcsolatos,
aktuális információ:

Háziorvosa távollétéről az alábbi ablakokban található naptárakban tájékozódhat. A bejegyzett távolléti napok piros háttérrel jelennek meg, ezeken a napokon háziorvosa nem rendel. A megjelenített hónapokat a nyilakkal tudja változtatni.

Dr. Budai IstvánDr. Varga Hajnalka
Tartalomhoz ugrás