Területi védőnői szolgálat

A területi védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós, gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él. A védőnői szolgálat területi ellátási kötelezettség alapján működik, a védőnő nem választható. Az Ön lakóhelye szerinti védőnő személyéről itt tájékozódhat.

A védőnő feladatai a következők:

Nővédelem

A gondozás teljessége kiterjedhet az anyán és a csecsemőn túl a család és a gondozási körzet többi nőtagjára, a női életszakaszoknak megfelelően prevenciós célból. Az egészségesebb életmód megvalósulása érdekében a védőnő gondozási tevékenysége során kiemelten foglalkozik a családtervezéssel, segíti a női szerepre, anyaságra való felkészülést, közreműködik a betegségek megelőzésében, az elváltozások korai felismerésében.

Várandós anya gondozása

A nőgyógyászati vizsgálati lelettel rendelkező várandós anyának:

 • Kiállítja és kiadja a várandós anya gondozási könyvét, a leletek és a saját megállapításait rögzíti a várandós gondozási könyvben.
 • Közreműködik a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatok elvégzésében, amelyek keretében az erre vonatkozó rendeletben foglalt vizsgálatokat önállóan végzi. Ezek a következők: testsúlymérés, testmagasság mérés, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, emlők megtekintése, magzati szívműködés vizsgálata, haskörfogat mérése, magzatmozgások észlelése, alsó végtagok megtekintése, vizeletvizsgálat, vércukor vizsgálata.
 • Figyelemmel kíséri a várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát.
 • Tájékoztatja a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról.
 • Felkészíti a szülésre, újszülött fogadására, ellátására, kiemelt figyelmet fordít az anyatejes táplálás elősegítésére.
Területi védőnői szolgálat

Gyermekágyas gondozása

Segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban. Feladata a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a problémák megfelelő időben történő felismerése, a családi kötődés támogatása.

Gyermekek gondozása a hatodik életévig

A védőnő a családlátogatásai, védőnői tanácsadásai alkalmával:

 • Tanácsot ad a szoptatás helyes technikájára és a tejelválasztás fokozására. Segítséget nyújt az anyának abban, hogy gyermekét lehetőleg 6 hónapos koráig kizárólag szoptassa, majd később a csecsemő és kisgyermeknek táplálásával kapcsolatos tanácsokat ad.
 • Figyelmet fordít a gyermek testi és pszichoszomatikus fejlődésére, szocializációjára, gondoskodik az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok megtörténtéről, szükség esetén a gyermeket háziorvosához irányítja.
 • Segítséget nyújt az életkornak megfelelő egészséges életmódra nevelésről.
 • Tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról. Szervezi és dokumentálja ezeket.
 • Felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek gondozására, segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális, és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében a harmonikus, családi környezet kialakításában.
 • Segítséget nyújt és tanácsot ad, együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel a fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tv. 4§-nak a. pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és családja életviteléhez.
 • A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a házi orvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermeket és családját fokozott gondozásba veszi.
 • Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról és lehetőségekről.
 • Részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában.

Óvodában végzendő feladatok

 • ellenőrzi a gyermekek személyi higiénéjét,
 • krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelét segíti,
 • egészségnevelési tevékenységet végez,
 • kapcsolatot tart a szülőkkel,
 • egészségnapokon részt vesz.

Családgondozás

 • Segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében, a harmonikus családi környezet kialakításában.
 • Soron kívül családlátogatást végez az iskolavédőnő írásbeli kérése alapján.
 • A gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása, vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén a gyermekjóléti szolgálatot, és a házi gyermekorvost értesti.
 • Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról és lehetőségekről.

A területi védőnők által végzett szűrővizsgálatokról bővebben itt olvashat.

A tanácsadás előre egyeztetett időpontban történik!

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.

Telefonszám: +36-1-403-62-00

Védőnő neveVárandós tanácsadásVédőnői tanácsadásEllátott óvoda
Kovács Erzsébet
XX. körzet
Páros kedd: 15-17
Páratlan kedd: 8-10 óra között
Páros hétfő: 8-10
Páratlan hétfő: 15-17 óra között
Mátyásföldi
Fecskefészek
Talmácsi Veronika
XIX. körzet
Páros hétfő: 15-17
Páratlan szerda: 8-10
Páros szerda: 8-10
Páratlan hétfő: 15-17
Brumi Óvoda
Mátyásföldi Fecskefészek
Friedrich Tamásné
XXI. körzet
Páros szerda: 12-15
Páratlan csütörtök: 11-14
Kedd: 9-11Gyermekkuckó

1162 Budapest, Délceg utca 35.

Telefonszám: +36-1-409-78-93

Védőnő neveVárandós tanácsadásVédőnői tanácsadásEllátott óvoda
Szankóné Leskó Evelin
VI. körzet

Szerda: 14-16Péntek: 8-10
Bartosné Bíró Edit
Sztankóné Leskó Evelin
VII. körzet
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!Előzetes időpont egyeztetés szükséges!Margaréta, Csemeteház
Bartosné Bíró Edit
IX. körzet
Hétfő: 8-10Hétfő: 14-16Margaréta
Mátyásfalvi Kata
VIII. körzet
Csütörtök: 14 - 16Szerda: 8 - 10

1161 Budapest, Hősök tere 7-8.

Telefonszám: +36-1-405-21-42

Védőnő neveVárandós tanácsadásVédőnői tanácsadásEllátott óvoda
Hegedűs Ágnes
I. körzet
Páratlan péntek: 15-17
Páros péntek: 08-10

Páratlan péntek: 08-10
Páros hétfő: 15-17
Gyermekkuckó
Kerepeczki Ágnes
II. körzet
Páratlan csütörtök: 14-16
Páros hétfő 8-10


Páratlan kedd.: 16-18
Páros kedd: 8-10
Szentmihályi Játszókert
Majsai Péterné
III. körzet
Páratlan szerda: 16-18
Páros csütörtök: 8-10
Páratlan csütörtök: 8-10
Páros szerda: 16-18
Varázskorona
Pillantó kutya óvoda
Kerepeczki Ágnes
Talmácsi Veronika
IV. körzet
Előzetes telefonos
időpont egyeztetés
szükséges!
Előzetes telefonos
időpont egyeztetés
szükséges!
Szentmihályi Játszókert
Fekete Nóra
V. körzet
Páratlan csütörtök: 16-18
Páros kedd: 8-10
Páratlan kedd: 8-10
Páros csütörtök
16-17
Varázskorona
Balogh Eszter
XXII. körzet
Páratlan szerda: 8-10
Páros szerda: 16-18
Páratlan szerda 16-18
Páros szerda 8-10
Gyermekkuckó
Tündérrózsa Waldorf

1163 Budapest, Jókai utca 3.

Telefonszám: +36-1-407-44-03

Védőnő neveVárandós tanácsadásVédőnői tanácsadásEllátott óvoda
Kókai Éva
XII. körzet
Páros szerda: 14-16
Páratlan szerda: 8-10
Páros szerda: 10-12
Páratlan szerda: 15-17
Napsugár
Nagyhalacska
Hamusi Nikolett
Sárai Éva
XIII. körzet
Előzetes telefonos
időpont egyeztetés
szükséges!
Előzetes telefonos
időpont egyeztetés
szükséges!
Vadvirág
Veresné László Zsuzsanna
XIV. körzet
Páros kedd: 14-16
Páratlan hétfő: 8-10
Csütörtök: 14-15
Péntek: 8-10
Pipitér
Hamusi Nikolett
XV. körzet
Páros kedd: 8-10
Páratlan hétfő: 14-16
Páratlan csütörtök: 13-15
Páros szerda: 10-12
Pipitér
Balogh Eszter
Kókai Éva
XVI. körzet
Előzetes telefonos
időpont egyeztetés
szükséges!
Előzetes telefonos
időpont egyeztetés
szükséges!
Manoda

Gajdos Dóra
XVIII. körzet
Páros szerda: 8-10
Páratlan szerda: 14-16
Páratlan szerda: 8-10
Páros kedd: 14-16
Napsugár
Sárai Éva
XVII. körzet
Páros hétfő: 14-16
Páratlan csütörtök: 8-10
Páratlan szerda15-17
Páros csütörtök: 8-10
Vadvirág


1164 Budapest, Szabadföld út 18.

Telefonszám: +36-1-402-13-07

Védőnő neveVárandós tanácsadásVédőnői tanácsadásEllátott óvoda
Köllner Katalin
X. körzet
Páratlan szerda: 15-17
Páros csütörtök: 8-10
Páratlan csüt.: 8-9
Páros hétfő: 15-18
Cinkotai Huncutka
Kabai Istvánné
XI. körzet
Páros kedd: 8-10
Páratlan szerda: 14-16
Páratlan péntek: 12-14
Páros kedd: 8-10
Cinkotai Huncutka