Területi védőnői szolgálat

A területi védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós, gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él. A védőnői szolgálat területi ellátási kötelezettség alapján működik, a védőnő nem választható. Az Ön lakóhelye szerinti védőnő személyéről itt tájékozódhat.

A védőnő feladatai a következők:

Nővédelem

A gondozás teljessége kiterjedhet az anyán és a csecsemőn túl a család és a gondozási körzet többi nőtagjára, a női életszakaszoknak megfelelően prevenciós célból. Az egészségesebb életmód megvalósulása érdekében a védőnő gondozási tevékenysége során kiemelten foglalkozik a családtervezéssel, segíti a női szerepre, anyaságra való felkészülést, közreműködik a betegségek megelőzésében, az elváltozások korai felismerésében.

Várandós anya gondozása

A nőgyógyászati vizsgálati lelettel rendelkező várandós anyának:

 • Kiállítja és kiadja a várandós anya gondozási könyvét, a leletek és a saját megállapításait rögzíti a várandós gondozási könyvben.
 • Közreműködik a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatok elvégzésében, amelyek keretében az erre vonatkozó rendeletben foglalt vizsgálatokat önállóan végzi. Ezek a következők: testsúlymérés, testmagasság mérés, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, emlők megtekintése, magzati szívműködés vizsgálata, haskörfogat mérése, magzatmozgások észlelése, alsó végtagok megtekintése, vizeletvizsgálat, vércukor vizsgálata.
 • Figyelemmel kíséri a várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát.
 • Tájékoztatja a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról.
 • Felkészíti a szülésre, újszülött fogadására, ellátására, kiemelt figyelmet fordít az anyatejes táplálás elősegítésére.
Területi védőnői szolgálat

Gyermekágyas gondozása

Segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban. Feladata a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a problémák megfelelő időben történő felismerése, a családi kötődés támogatása.

Gyermekek gondozása a hatodik életévig

A védőnő a családlátogatásai, védőnői tanácsadásai alkalmával:

 • Tanácsot ad a szoptatás helyes technikájára és a tejelválasztás fokozására. Segítséget nyújt az anyának abban, hogy gyermekét lehetőleg 6 hónapos koráig kizárólag szoptassa, majd később a csecsemő és kisgyermeknek táplálásával kapcsolatos tanácsokat ad.
 • Figyelmet fordít a gyermek testi és pszichoszomatikus fejlődésére, szocializációjára, gondoskodik az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok megtörténtéről, szükség esetén a gyermeket háziorvosához irányítja.
 • Segítséget nyújt az életkornak megfelelő egészséges életmódra nevelésről.
 • Tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról. Szervezi és dokumentálja ezeket.
 • Felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek gondozására, segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális, és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében a harmonikus, családi környezet kialakításában.
 • Segítséget nyújt és tanácsot ad, együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel a fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tv. 4§-nak a. pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és családja életviteléhez.
 • A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a házi orvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermeket és családját fokozott gondozásba veszi.
 • Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról és lehetőségekről.
 • Részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában.

Óvodában végzendő feladatok

 • ellenőrzi a gyermekek személyi higiénéjét,
 • krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelét segíti,
 • egészségnevelési tevékenységet végez,
 • kapcsolatot tart a szülőkkel,
 • egészségnapokon részt vesz.

Családgondozás

 • Segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében, a harmonikus családi környezet kialakításában.
 • Soron kívül családlátogatást végez az iskolavédőnő írásbeli kérése alapján.
 • A gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása, vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén a gyermekjóléti szolgálatot, és a házi gyermekorvost értesti.
 • Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról és lehetőségekről.

A területi védőnők által végzett szűrővizsgálatokról bővebben itt olvashat.

A tanácsadás előre egyeztetett időpontban történik!

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.

Telefonszám: +36-1-403-62-00

Védőnő neveVárandós tanácsadásVédőnői tanácsadásEllátott óvoda
Kovács Erzsébet
06 30 521 45 81
XX. körzet
Páros kedd: 15-17
Páratlan kedd: 8-10 óra között
Páros hétfő: 8-10
Páratlan hétfő: 15-17 óra között
Mátyásföldi
Fecskefészek
Talmácsi Veronika
06 30 521 22 68
XIX. körzet
Páros hétfő: 15-17
Páratlan szerda: 8-10
Páros szerda: 8-10
Páratlan hétfő: 15-17
Brumi Óvoda
Mátyásföldi Fecskefészek
Friedrich Tamásné
06 30 519 74 04
XXI. körzet
Páros szerda: 12-15
Páratlan csütörtök: 11-14
Kedd: 9-11Gyermekkuckó

1162 Budapest, Délceg utca 35.

Telefonszám: +36-1-409-78-93

Védőnő neveVárandós tanácsadásVédőnői tanácsadásEllátott óvoda
Sztankóné Leskó Evelin
06 30 522 08 47
VI. körzet

Szerda: 14-16Péntek: 8-10Margaréta
Bartosné Bíró Edit
06 30 521 37 58
Sztankóné Leskó Evelin
06 30 522 08 47
VII. körzet
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!Előzetes időpont egyeztetés szükséges!Csemeteház
Bartosné Bíró Edit
06 30 521 37 58
IX. körzet
Hétfő: 8-10Hétfő: 14-16Margaréta
Mátyásfalvi Kata
06 30 521 03 19
VIII. körzet
Csütörtök: 14 - 16Szerda: 8 - 10

1161 Budapest, Hősök tere 7-8.

Telefonszám: +36-1-405-21-42

Védőnő neveVárandós tanácsadásVédőnői tanácsadásEllátott óvoda
Hegedűs Ágnes
06 30 519 98 03
I. körzet
Páratlan péntek: 15-17
Páros péntek: 08-10

Páratlan péntek: 08-10
Páros hétfő: 15-17
Gyermekkuckó
Kerepeczki Ágnes
06 30 518 84 53
II. körzet
Páratlan csütörtök: 14-16
Páros hétfő 8-10


Páratlan kedd.: 16-18
Páros kedd: 8-10
Szentmihályi Játszókert
Fekete Nóra
06 30 523 38 45
Hegedűs Ágnes
06 30 519 98 03
III. körzet
Előzetes telefonos
időpont egyeztetés
szükséges!
Előzetes telefonos
időpont egyeztetés
szükséges!
Varázskorona
Pillantó kutya óvoda
Kerepeczki Ágnes
06 30 518 84 53
Talmácsi Veronika
06 30 521 22 68
IV. körzet
Előzetes telefonos
időpont egyeztetés
szükséges!
Előzetes telefonos
időpont egyeztetés
szükséges!
Szentmihályi Játszókert
Fekete Nóra
06 30 523 38 45
V. körzet
Páratlan csütörtök: 16-18
Páros kedd: 8-10
Páratlan kedd: 8-10
Páros csütörtök
16-18
Varázskorona
Balogh Eszter
06 30 521 67 47
XVII. körzet
Páratlan szerda: 8-10
Páros szerda: 16-18
Páratlan szerda 16-18
Páros szerda 8-10
Gyermekkuckó
Tündérrózsa Waldorf

1163 Budapest, Jókai utca 3.

Telefonszám: +36-1-407-44-03

Védőnő neveVárandós tanácsadásVédőnői tanácsadásEllátott óvoda
Kókai Éva
06 30 518 92 80
XII. körzet
Páros szerda: 14-16
Páratlan szerda: 8-10
Páros szerda: 10-12
Páratlan szerda: 15-17
Napsugár
Nagyhalacska
Vadvirág
Kiss Hajnalka
06 30 522 19 24
XIII. körzet
Páratlan kedd: 8-10
Páros csütörtök. 13-15
Páratlan hétfő: 14-16
Páros csütörtök: 10-12
Vadvirág
Veresné László Zsuzsanna
06 30 522 25 01
XIV. körzet
Páros kedd: 14-16
Páratlan hétfő: 8-10
Csütörtök: 14-15
Péntek: 8-10
Pipitér
Hamusi Nikolett
06 30 520 65 40
XV. körzet
Páros kedd: 8-10
Páratlan hétfő: 14-16
Páratlan csütörtök: 13-15
Páros szerda: 10-12
Pipitér
Gajdos Dóra
06 30 521 46 56
XVIII. körzet
Páros szerda: 8-10
Páratlan szerda: 14-16
Páratlan szerda: 8-10
Páros kedd: 14-16
Napsugár
Sárai Éva
06 30 519 92 94
XVI. körzet
Páros hétfő: 14-16
Páratlan csütörtök: 8-10
Páratlan szerda14:30-16:30
Páros csütörtök: 8-10
Vadvirág
Manoda


1164 Budapest, Szabadföld út 18.

Telefonszám: +36-1-402-13-07

Védőnő neveVárandós tanácsadásVédőnői tanácsadásEllátott óvoda
Köllner Katalin
06 30 522 26 55
X. körzet
Páratlan szerda: 15-17
Páros csütörtök: 8-10
Páratlan csüt.: 8-9
Páros hétfő: 15-18
Cinkotai Huncutka
Kabai Istvánné
06 30 523 40 89
XI. körzet
Páros szerda: 14-16
Páratlan kedd: 8-10
Páratlan péntek: 12-14
Páros kedd: 8-10
Cinkotai Huncutka