Minőségpolitika

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata missziója: Biztonságos, emberbarát környezetben, korszerű, magas színvonalú betegellátás, és a munkatársaink megbecsülése.

Tevékenységünk középpontjába az alábbi kiemelt célok állnak:

 • A nemzetközi normáknak megfelelő magas színvonalú betegellátás biztosítása
 • Betegeink és munkatársaink elégedettségének fokozása
 • Az Intézmény gazdasági stabilitásának fenntartása
 • Hatékony humán erőforrás gazdálkodás
 • A betegellátási folyamatok hatékonyságának fokozása.

Minőségcéljaink elérésének garanciái:

 • Szakmai munkánk magas színvonalát hatásos és hatékony módszerek alkalmazásával, betegbiztonsági programok működtetésével kívánjuk biztosítani.
 • Kötelességünk, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során betartsuk és alkalmazzuk a hazai és a nemzetközi gyakorlatban elfogadott gyógyító-megelőző és terápiás módszereket, eljárásokat, az ágazatra vonatkozó törvényeket, rendeleteket, hatósági előírásokat, illetve a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokat. Belső szabályzatainkat a mindenkor érvényes törvények és rendeletek alapján készítjük el, melynek ismerete és betartása minden munkatársunk számára kötelező.
 • Ösztönözzük és minden támogatást megadunk munkatársaink folyamatos szakmai fejlődéséhez.
 • Az Intézmény valamennyi dolgozójának munkaköri kötelezettsége a minőségi ellátás biztosítása, az etikai normák betartása és a megfelelő stílusú kommunikáció. Partnereinktől is elvárjuk, hogy közreműködjenek minőségpolitikánk megvalósításában. Beszállítóink kiválasztásánál a minőségközpontú szolgáltatás alapvető követelmény.
 • A gyorsabb és pontosabb diagnosztika érdekében, anyagi lehetőségeink függvényében igyekszünk orvosi eszközeinket rendszeresen megújítani, bővíteni. Kiemelten foglalkozunk az érdekelt felek elégedettségének mérésével, és kiértékelésével.
 • Minden panaszt kivizsgálunk és megtesszük a szükséges intézkedéseket.
 • Háttér tevékenységet végző munkatársaink mindent megtesznek a zavartalan betegellátás feltételeinek biztosítása érdekében.
 • Intézetünk a pontos, naprakész adminisztráció, adatszolgáltatás, finanszírozás és gazdálkodás érdekében korszerű informatikai rendszereket használ.
 • Minőségirányítási feladatok ellátását önálló hatáskörrel rendelkező minőségirányítási vezető irányítja.
 • A hatékony, megbízható és magas szintű egészségügyi ellátás biztosítása érdekében az intézeti munka minden területére kiterjesztett minőségirányítási rendszert működtetünk. Rendszerünket az MSZ EN ISO 9001: 2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standard (MEES) 2007. verzió 1. 0. és az Akkreditációs Standardok követelményei alapján építettük ki. Ezt a megfelelést a nemzetközi tanúsítás megszerzésével bizonyítjuk. Ennek érdekében a Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltak betartása minden munkatársunk számára kötelező.

Budapest, 2019. augusztus 7.

dr. Kiss Mariann
igazgató