Felnőtt háziorvosi szolgálat Nyomtatás

Háziorvosok és rendelési idők

Az alapellátásban dolgozó orvosok és munkatársaik az egészségügyi ellátó rendszer mindenesei . Ismerniük kell az orvostudomány, a szociális szolgáltató rendszer minden szeletét, és a hozzájuk tartozó törvényeket.

Szerepük nem csak hagyományosan a gyógyítás. Munkájuk során a hozzájuk tartozó alapellátási egység, vagyis ismertebb nevén a háziorvosi körzet minden, életmódbeli és betegségi gyakran családi problémáival foglalkozni kell .

Munkájukat a rendeléseken, a betegek lakásán, a környezetükben észlehető megoldásra váró problémákkal együttesen jelentkező gyógyító, gondozó és megelőző feladatok határozzák meg .

A háziorvosa jut eszébe először a betegnek, amikor a betegség bármilyen tünetét észleli magán, mert a kapcsolat vele, vagy családjával , környezetével mindennapos. A háziorvosától várja testi, lelki , szociális problémáinak lehetőség szerinti megoldását , vagy annak az útnak a megjelölését, amelyen az elindítható .

A háziorvos megfelel ennek a kihívásnak, mert képzettsége, tapasztalata, átfogja mindazokat az ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy meggyógyítsa a hozzá fordulót. Amikor a megbetegedés tünetei meghaladják lehetőségeit, feladata a megfelelő szakorvosokhoz, kórházakhoz, klinikákhoz irányítani betegeit.

Az ember életében az egészség és a betegség nem mindig különül el élesen  A már észlelhető betegségek  csak a jéghegy csúcsát jelentik, a hozzávezető út gyakran évtizedekbe telik . A háziorvos feladata, hogy tájékoztasson minden egészségét épnek érző embert arról , hogy annak megőrzése  milyen szűrési, életmódbeli, szociális utakon érhető el. Meg kell győznie azokat is akik egészségüket épnek érzik, de „egészségkárosító „ életmódot folytatnak , várható idült megbetegedéseik milyen következményekkel járnak. Népegészségügyi feladatai közé tartozik  a lakosság egészségét őrző járványügyi , szűrési , közegészségügyi feladatok elvégzése is.
 
Az alapellátás területén szabad orvosválasztás van, a biztosítottak szabadon választhatnak háziorvost, azzal a megkötéssel, hogy az orvosnak csak a körzetébe tartozó betegeket kötelessége fogadni, a körzeten kívüli betegek befogadásáról mérlegelés alapján dönthet. Döntésekor saját körzetének nagyságát, az ellátott páciensek számát, illetve a jelentkező lakóhelyének körzettől mért távolságát veszi figyelembe az orvos. Kerületünkben nem jellemző, hogy a kerületi lakcímmel rendelkező lakosokat ne fogadná valamelyik háziorvos. A bejelentkezéshez, függetlenül attól, hogy van-e már orvosa vagy sem, nincs szüksége semmilyen dokumentumra, csak személyi igazolványával, lakcímkártyájával ,TAJ kártyájával és - ha van - jogosítványával keresse fel a választott háziorvost, a további szükséges adminisztrációt az orvos végzi el.
 
A rendeléseken a háziorvosok kötelesek előjegyzés alapján is fogadni a betegeket, ennek részleteiről érdeklődjön választott orvosától, mivel mindenki saját maga határozza meg az előjegyzés vezetésének módját.
 
A kerületünkben működő háziorvosi praxisok önállóan, vállalkozási formában működnek, szakmai tevékenységük ellenőrzésére az ÁNTSZ, az  OEP és az Egészségbiztosítási Felügyelet hivatott. Amennyiben az ellátásával kapcsolatban problémája van, javasoljuk, hogy elsősorban háziorvosával próbálja meg tisztázni panaszát, ha ez nem vezet eredményre, akkor forduljon az előbbi szervezetekhez. Kifogásaival természetesen megkeresheti a XVI. Kerület Önkormányzatát is. 
 
 
 
 

Álláslehetőségek

Kereső


Támogatja a Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, zend optimizer. Valid XHTML and CSS.